Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid

Verpleging en verzorging

Verpleging en verzorging van een patiënt richt zich niet direct op genezing van de patiënt. Per 1 januari 2009 zijn er vijf functiegerichte aanspraken. Deze functiegerichte aanspraken hebben de instellingsgerichte aanspraken vervangen.

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Behandeling
  • Verblijf

Deze vijf aanspraken worden ook 'functies' genoemd. Bepalend is niet wat voor soort instelling de zorg levert, maar de inhoud en het doel ervan.

Aanbod

Kijk ook eens bij:

Kijk ook eens bij andere websites:

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

AWBZ
Algemene wet bijzondere ziektekosten
WTZi
Wet Toelating Zorginstellingen