Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid

Verpleging en verzorging

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

Verpleging en verzorging van een patiënt richt zich niet direct op genezing van de patiënt. Per 1 januari 2009 zijn er vijf functiegerichte aanspraken. Deze functiegerichte aanspraken hebben de instellingsgerichte aanspraken vervangen.

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Behandeling
  • Verblijf

Deze vijf aanspraken worden ook 'functies' genoemd. Bepalend is niet wat voor soort instelling de zorg levert, maar de inhoud en het doel ervan.

Aanbod

Kijk ook eens bij:

Kijk ook eens bij andere websites:

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

AWBZ
Algemene wet bijzondere ziektekosten
WTZi
Wet Toelating Zorginstellingen