Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid

Wachtlijsten ziekenhuiszorg

Op 25 november 2014 is de nieuwe website www.volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Volksgezondheidenzorg.info voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze vijf bestaande websites wordt geleidelijk overgezet. Het onderwerp Wachtlijsten ziekenhuiszorg wordt binnen de Zorgatlas niet meer maandelijks geactualiseerd. Het is nog niet duidelijk in welke vorm de wachttijden ziekenhuiszorg binnen Volksgezondheidenzorg terug zullen komen.

Wie een beroep doet op een arts of een zorginstelling moet vaak wachten voordat hij behandeld wordt. Wachttijden zijn primair keuze-informatie voor patiënten. Ze bieden de patiënt inzicht in de periode tot aanvang van een behandeling en daarmee de mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken. De wachttijden registratie vindt niet langer plaats in de DIS (Diagnosebehandelcombinatie Informatiesysteem). Iedere ziekenhuislocatie is per 1 september 2008 volgens de Nadere Regel Minimale Dataset van de NZa verplicht om maandelijks haar wachttijden volgens de definitie te publiceren op haar website. Deze wachttijden worden door het onderzoeksbureau Mediquest van de websites afgelezen. In de vernieuwde wachttijd registratie wordt onderscheid gemaakt in wachttijd polikliniek, wachttijd behandeling en wachttijd diagnostiek.

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

  • ZN, Zorgverzekeraars Nederland.Streefnormstelling wachttijden curatieve zorg. Zeist: ZN, 2000b.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

KNMG
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
Artsennet. URL: http://www.knmg.nl
KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
URL: http://www.knmp.nl
LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging
URL: http://lhv.artsennet.nl/home.htm
LVT
Landelijke vereniging voor thuiszorg
Opgegaan in de branchevereniging ActiZ.
NMT
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NVZ
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
URL: http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/
NZa
Nederlandse Zorgautoriteit
Samenvoeging van het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ). Per 1 januari 2006. URL: http://www.nza.nl.
OMS
Orde van Medisch Specialisten
RIAGG
Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
VGN
Vereniging gehandicaptenzorg Nederland
ZN
Zorgverzekeraars Nederland
URL: http://www.zn.nl