Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid
Longkanker

Hoogste sterfte aan longkanker in Hart voor Brabant

In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2009 t/m 2012 41.040 personen aan longkanker overleden. Dat is jaarlijks gemiddeld 10.260 sterfgevallen (ongeveer 7,5 sterfgevallen per 10.000 inwoners per jaar). Longkanker is daarmee de kankervorm waar de meeste mensen in Nederland aan overlijden. Voor meer informatie over longkanker verwijzen we naar het kompasNationaal Kompas Volksgezondheid.

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor Hart voor Brabant het hoogste sterftecijfer aan longkanker gemeld. Deze regio wordt gevolgd door Groningen, Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond. De laagste sterfte aan longkanker is geregistreerd in de regio's IJsselland, Zeeland en Noords Noorden.

In de kaart is de gestandaardiseerde sterfte weergegeven waarbij gecorrigeerd is voor verschillen in leeftijd en geslacht. De zo verkregen waarden worden CMF's genoemd (Comparitive Mortality Figures). De sterfte in heel Nederland is gesteld op 100. Een gestandaardiseerde sterfte boven of onder de 100 duidt op respectievelijk een hogere of lagere sterfte dan in Nederland. Omdat we ook willen weten welke waarde we aan een verschil mogen hechten, hebben we ook een kaart met significantieniveaus opgenomen. De regio's die ver onder en ver boven het Nederlands gemiddelde liggen, zijn vrijwel altijd significant. Scoort een regio onder de 0,05, dan is de kans dat de afwijking van het Nederlands gemiddelde toeval is, kleiner dan 5%. Scoort een regio 0,01, dan is die kans 1%.

De relatief gestandaardiseerde sterfte per doodsoorzaak per 10.000 inwoners kunt u downloaden als Excel rekenblad.

Vergelijk deze kaart ook eens met:

Icoon: detaildocumentAchtergronden en details bij cijfers uit de CBS doodsoorzakenstatistiek

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek

.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

CMF
Comparative Mortality Figure
De verhouding tussen de sterfte in een bepaalde subpopulatie en de sterfte in de totale populatie gecorrigeerd voor leeftijds- en geslachtsverschillen (directe standaardisatie).
Nationale Atlas Volksgezondheid, versie 4.18, 1 oktober 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.
Creative Commons Licentie