Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid
Gemiddeld besteedbaar inkomen 2008

Hoogste inkomens in noordelijke Randstand

In deze kaart is per gemeente het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in 2008 weergegeven. Het besteedbaar inkomen bepaalt de vrije bestedingsruimte van een persoon of huishouden. In Nederland is het gemiddeld besteedbaar inkomen in 2008 € 14.700. In 2005 was dit nog € 12.700.

Gemeenten met inwoners met een hoog inkomen zijn vooral in de noordelijke Randstad te vinden, in het Gooi en ten oosten van Utrecht. Zo is Blaricum met € 24.000 de gemeente waar mensen het meest verdienen. Op de tweede plaats staat Bloemendaal met € 23.600 gevolgd door Rozendaal, Wassenaar en Laren.

Gemeenten met een laag inkomen zijn vooral in het noorden van Nederland geconcentreerd. In Urk is het inkomen met € 10.700 meer dan twee keer zo laag als in de rijkste gemeente.

Bron: CBS StatLine

.

Begrippen en afkortingen

Definities

Besteedbaar inkomen
Het bruto-inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Nationale Atlas Volksgezondheid, versie 4.13, 26 september 2013
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.
Creative Commons Licentie