Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationale Atlas Volksgezondheid
Niet-westerse allochtonen 2011

Niet-westerse allochtonen geconcentreerd in grote steden

Op 1 januari 2011 telde Nederland 3,4 miljoen allochtonen (20,6% van de totale bevolking). Iets minder dan de helft (45,0%) zijn westerse allochtonen, de anderen (55,0%) zijn niet-westerse allochtonen. Onder ‘allochtonen’ worden personen verstaan van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (tweede generatie).

Aan het begin van 2011 telde Nederland bijna 1,9 miljoen niet-westerse allochtonen. Dat is 11,4% van de bevolking. De hoogste concentraties niet-westerse allochtonen zijn te vinden in de grote steden. Rotterdam heeft het hoogste percentage niet-westerse allochtonen (36,7%). Amsterdam volgt met 35,0%. Den Haag komt met 33,9% op de derde plaats. Behalve deze drie grote steden hebben ook Almere, Diemen, Schiedam, Utrecht en Capelle aan den IJssel meer dan 20% allochtonen binnen hun grenzen. Ook in de rest van Nederland zijn allochtonen geconcentreerd in steden. In Drenthe bijvoorbeeld scoort Assen met 5,9% het hoogst en in Friesland Leeuwarden met 9,2%.

In de gemeente Littenseradiel wonen de minste niet-westerse allochtonen, slechts 0,8% van de totale bevolking. Bijna tweederde van de gemeenten heeft minder dan 5% niet-westerse allochtonen.

De niet-westerse allochtonen zijn afkomstig uit: Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Japan en Indonesië. De grootste groep niet-westerse allochtonen wordt gevormd door Turken (20,5%), op de voet gevolgd door Marokkanen (18,7%) en Surinamers (18,2%). Na de Nederlandse Antillen en Aruba (7,4%) neemt de omvang van de andere herkomstlanden snel af. De eerste generatie niet-westerse immigranten zijn sterk geconcentreerd in de leeftijdsgroep van vruchtbare leeftijden.

.
Nationale Atlas Volksgezondheid, versie 4.12, 13 juni 2013
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.
Creative Commons Licentie